Фурна конвектомат за 10 тави с размер 60х40 см за хлебни и сладкарски изделия,Пройзход Италия.
Основни технически характеристики
Капацитет: 10 тави 60х40см ,разтояние между нивата: 80 mm
Размери: 920x680x1020mm
Тегло: 120 кг.
Температура:от 50 ° до 270 ° C
Врата с Двойно стъкло
Вентилатори 3 броя с реверс на посоката
Контролен панел механичен
Пара: Директно с бутон
Таймер: механичен от 0 до 120 min.
Електрически захранване : 3N 400V / 13.8kW, опция 18.3kW