АРКТИКА

Продукти и машини за сладолед, Машини за сладкарство и хлебарство

Сладолед машини

Хладилна техника

Машини за сладкарство

  • Сладолед машини

    Сладолед машини (9)

    MovìMix 30 е многофункционалната машина, която ви позволява да персонализирате сладолед въз основа на вашия опит и да управлявате количеството, което ще се произвежда.Системите за затваряне между цилиндрите и бъркалката се характеризират с патенти на Innova, които гарантират абсолютна хигиена в двете камери , перфектно замразяване на сместа и пълно извличане на сладоледа в края на всеки работен цикъл .