MovìMix 30 е многофункционалната машина, която ви позволява да персонализирате сладолед въз основа на вашия опит и да управлявате количеството, което ще се произвежда.
Системите за затваряне между цилиндрите и бъркалката се характеризират с патенти на Innova, които гарантират абсолютна хигиена в двете камери , перфектно замразяване на сместа и пълно извличане на сладоледа в края на всеки работен цикъл . Гаранция на машината 5 години.